หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567
ครูและบุคลากร ( 10 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
10 0 0 0
นักเรียน ( 82 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
82 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
02069
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
บุคลากรทั้งหมด > คณะครูและบุคลากร
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นายมิตร คำเลี้ยง
ผู้อำนวยการ
นางสาวจินดาพร เรืองรักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวกานดา โบบทอง
ครู
นางสาวสุชาวดี บุตรกริม
ครู
นางกัลยา เพ็ชรอ่อน
ครู
นางสาวอนิษา นาไชย
ครู
นางสาวประภานิช เรืองรักษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวรรณ ไมยวงษ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวภัณฑิรา เลื่อนลอย
ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุภาพร ทองยอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โรงเรียนวัดสถิตโพธาราม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
88 หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
อีเมล์ : 81010147@krabiedu.go.th โทร : 0915992893
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.